Send

Vores produkter

Stationært affaldssug

Envac leverer stationære affaldssug til dagrenovation. Med et affaldssug i stedet for de gammeldags skralderum med beholdere, forsvinder problemerne med dårlig lugt og tabt affald i fællesarealer. Der er heller ikke nogen der kommer i kontakt med affaldssække eller beholdere.

Envac Quantum

Envac Quantum er det nyeste produkt fra vores udviklingsafdeling.
Den består af en nyudviklet skaktkomprimator der medfører en øget lagringskapacitet, en mindre rørdimension og et lavere energiforbrug.

Affaldssug fra papirkurve

Envac kan i dag leverer automatiserede systemer til tømning af papirkurve i det offentlige rum. Det evige problem med henkastet affald på grund af overfyldte papirkurve i parker, bycentre og sportsarenaer forsvinder sammen med risikoen for skadedyr og lugtgener.

Mobilt affaldssug

Det mobile affaldssug blev udviklet i slutningen af 1980’erne – først og fremmest til at betjene mindre bebyggelser.

Affaldssug til køkkener

Hvor der håndteres mad, produceres der affald. Madaffald giver hygienerisici lige meget hvor det transporteres hen eller opbevares, og det er en tidskrævende, ikke-profitabel proces. Med Envacs system forsvinder al manuel håndtering og transport, og madaffaldet transformeres i stedet til en vigtig miljøressource.

Optisk sortering

OptiBag systemet er en fuldautomatisk optisk sorteringsproces til kildesorteret organisk dagrenovation sorteret i forskellig farvede affaldsposer.

 

Gå tilbage til startsiden