Send

Envac kort fortalt

Envac er globalt førende inden for udvikling og salg af affaldssug. Envac har 40 kontorer i 21 lande i Europa, Mellemøsten, Nord- og Sydamerika og Asien – og ikke mindst mere end 50 års erfaring.

Envac opfandt affaldssuget, dvs. brugen af vakuum til håndtering af affald, i begyndelsen af 60’erne.

I dag er systemet installeret i hele verden – i boligområder, indkøbscentre, bykerner, industrikøkkener, hospitaler og lufthavne. Systemet indarbejdes i områderne lige som anden infrastruktur som el, vand og kloak.

Envac er organiseret i fire regioner: Envac Nordeuropa, Envac Sydeuropa og Amerika, Envac Mellemøsten og Indien samt Envac Asia Pacific. Envac AB ejer desuden Envac OptiBag AB (100 %).

Envac er et 100 % ejet datterselskab af Stena Adactum AB, en virksomhed i Stena Sfären.

Joakim Karlsson er koncernchef og administrerende direktør i moderselskabet. Bestyrelsesformand er Christer Öjdemark.

Forretningsidé – til gavn for samfund og kunder

Envacs forretningsidé er at levere automatiske og miljøvenlige løsninger til indsamling og transport af affald.

Samfundsgavnlig

Gennem samarbejde med kommuner, arkitekter, developer, entreprenører og miljøeksperter bidrager vi til et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Vores arbejde skal resultere i bedre arbejdsforhold for ejendomsfunktionærer og skraldemænd ligesom det skal give mere sikre og hygiejniske bolig- og arbejdsmiljøer.

Kundefordele

Vi giver vores kunder en mere effektiv og miljøvenlig affaldshåndtering gennem at tilbyde kvalificeret rådgivning på flere områder. Baseret på vores lange og globale erfaring bidrager vi med høj kvalitet til konkurrencedygtige priser til vores kunders projekter.

Miljøpolitik

Det er vores mål at tilbyde vores kunder det mest bæredygtige affaldsindsamlingssystem på markedet.

Med mest bæredygtigt mener vi:

 • de laveste levetidsomkostninger
 • de mindste miljøkonsekvenser
 • det højeste sikkerhedsniveau og
 • det mest håndterbare system for brugerne

Dette skal opnås gennem:

 • at skræddersy hvert anlæg for
 • at opnå den optimale udformning
 • at hele tiden udvikle vores systemer og komponenter for at reducere miljøpåvirkningerne og energiforbruget
 • at passe og vedligeholde vores kunders anlæg med mindst mulig miljøpåvirkning (med miljøpåvirkning mener vi CO2-udslip, støj og lugt).

Vores medarbejdere og vores organisation skal stræbe efter en fortsat reducering af miljøpåvirkningerne i det daglige arbejde.

Dette opnås gennem:

 • at bruge miljøvenlige firmabiler hvor det er muligt
 • at reduceret rejseaktiviteterne til et minimum ved at anvende ny teknologi, bl.a. videokonferencer

Kvalitetspolitik og ISO 9001

Hele Envac-koncernen er certificeret iht. ISO-9001:2015.

 • Vi skal være kendt som en kompetent og pålidelig samarbejdspartner inden for automatisk affaldshåndtering samt inden for teknik og systemer til sortering af affald.
 • Vi skal altid stræbe efter øget holdbarhed i såvel udvikling og projektering som i driften af vores systemer.
 • Vi skal opfattes som den førende virksomhed når det gælder teknologi, kompetencer, kvalitet og rådgivning til kunden i hele anlæggets levetid.
 • Vores kvalitetssystem er baseret på kravene i ISO 9001:2015.
 • Vi skal forbedre vores kvalitetssystem gennem en fortløbende feedback fra kunderne og fra egen organisation.

Certificering i henhold til ISO9001:2015

Envac-koncernen er certificeret iht. ISO9001:2015 af Lloyds’ Register Quality Assurance, certifikat nr. GBG0000191.

Etisk regelsæt

Vores regelsæt lægger især vægt på det etiske, om hvordan vores medarbejdere skal opføre sig i forretningssituationer. I et miljø som ofte anklages for uetisk opførsel med bestikkelse, korruption og aftalte priser, er det vigtigt at fastslå at Envac ikke under nogen omstændigheder tolererer sådan en opførsel eller sådanne aktiviteter.

Vi respekterer vores konkurrenter, leverandører, kunder, brugere og andre aktører som arbejder sammen med os, og vi forventer at de følger samme høje etiske standard som vi gør.
Det etiske regelsæt understreger også vægten af intern arbejdsetik. Korrekt adfærd, respekt og tolerance er nødvendige ingredienser i et internationalt voksende organisation som vores.

 

Gå tilbage til startsiden